Кош келиниздер!

И.Бийбосунов атындагы Каракол педагогикалык колледжи

Сурап билуу телефону:03922 53239, 0700891612

050303 Чет тили :(окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050303 Чет тили :(окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 6 ай)
Контракт: 22000

Заочное 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай)
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
32 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай)
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050721 Дене тарбия (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050721 Дене тарбия (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай)
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050721 Дене тарбия (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050721: Дене тарбия (окуу мөөнөтү: жалпы орто билими -1 жыл 10ай )
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230111 Компьютердик системада программалоо (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230111 Компьютердик системада программалоо (окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай)
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы