Кош келиниздер!

Нарын мамлекеттик университети Агрардык экономикалык колледжи

Сурап билуу телефону:0706193419. 0703635808

Айыл чарба продукцияларын ондуруунун жана иштетуунун технологиясы (кундузгу) (окуу мооноту: 11кл- 1ж. 10ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарба продукцияларын ондуруунун жана кайра иштетуунун технологиясы (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл- 2ж. 10ай)
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария (кундузгу) ( окуу мооноту: 11кл- 1ж.10 ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл- 2ж. 10 ай)
Контракт: 14000

Бюджет 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча) (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл- 2ж. 10 ай)
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча) (кундузду) (окуу мооноту: 11кл-1ж.10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча) (сырттан) (окуу мооноту: 11кл- 2ж.6 ай.)
Контракт: 15000

Заочное 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салыктар жана салык салуу (кундузгу) (окуу мооноту: 11кл- 1ж. 10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салыктар жана салык салуу (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл- 2ж. 10ай.)
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салыктар жана салык салуу (сырттан) (окуу мооноту: 11кл-2ж. 6 ай.)
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Техникалык эсептоочу каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлоо (кундузгу) ( окуу мооноту: 9кл- 2ж. 10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Техникалык эсептоочу каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлоо (сырттан) (окуу мооноту: 11кл- 2ж. 6 ай)
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Техникалык эсептоочу каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлоо. ( кундузгу) 9окуу мооноту: 11кл- 1ж. 10ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада жук ташуу уюштуруу жана башкаруу (сырттан) (окуу мооноту: 11кл- 2ж. 6 ай.)
Контракт: 15000

Заочное 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада жук ташууну уюштуруу жана башкаруу (кундузгу) (окуу мооноту: 11кл-1ж. 10ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада жук ташууну уюштуруу жана башкаруу (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл-2ж. 10ай.
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана чойрону коргоо (кундузгу) (окуу мооноту: 11кл-1ж. 10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана чойрону коргоо (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл- 2ж. 10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (кундузгу) (окуу мооноту: 11 кл- 1ж. 10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл-2ж. 10ай.)
Контракт: 14000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр станциялары, тармактар жана системалар (кундузгу) (окуу мооноту: 11кл- 1ж. 10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр станциялары, тармактар жана системалар (кундузгу) (окуу мооноту: 9кл-2ж. 10 ай.)
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр станциялары, тармактар жана системалар (сырттан) (окуу мооноту: 11кл-2ж. 6. ай)
Контракт: 15000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы