Кош келиниздер!

Педагогический колледж им. К.Мамбетакунова НГУ им.С.Нааматова

Сурап билуу телефону:0708573109

Башталгыч класстарда англис тилин окутуу (Окуу мооноту 1жыл 10ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда англис тилин окутуу (окуу мөөнөтү 2 жыл 10ай)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу ( окуу мөөнөтү 2жыл 10ай.) Бюджет
Контракт: 12000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү 1жыл 10ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (Окуу мөөнөтү 2жыл 10 ай ) Контракт
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (Сырттан окуу) (Окуу мөөнөтү 11-кластын негизинде 2 жыл 10ай)
Контракт: 13000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия мугалими (Окуу мооноту 1жыл 10 ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия мугалими (Окуу мөөнөтү 2жыл 10 ай)
Контракт: 12000

Бюджет 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия мугалими (Окуу мөөнөтү 2жыл 10ай) (Контрак)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия мугалими (сырттан окуу) (Окуу мөөнөтү 11-класстын негизинде 2 жыл 10ай)
Контракт: 13000

Заочное 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (Контракт) (Окуу мөөнөтү 2жыл 10ай)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (Окуу мөөнөтү 1жыл 10 ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (Сырттан окуу) (Окуу мөөнөтү 11 класстын негизинде 2 жыл 10 ай)
Контракт: 13000

Заочное 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (Окуу мөөнөтү 1жыл. 10ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (Контракт) (Окуу мөөнөтү 2 жыл 10ай)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (Окуу мөөнөтү (2жыл 10ай)
Контракт: 12000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (Сырттан окуу) (11-класстын негизинде 2жыл 10 ай)
Контракт: 13000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык маданий ишмердүүлүк (Окуу мөөнөтү 1жыл 10ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык маданий ишмердүүлүк (Окуу мөөнөтү 2жыл 10ай)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика (окуу мөөнөтү 1жыл 10 ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика (Окуу мөөнөтү 2жыл 10ай)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика (сырттан окуу) (Окуу мөөнөтү 11-класстын негизинде 2 жыл 10 ай)
Контракт: 13000

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Технология (Окуу мөөнөтү 1жыл 10 ай)
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Технология (Окуу мөөнөтү 2 жыл 10ай)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы