Кош келиниздер!

Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инновация жана экономика колледжи

Сурап билуу телефону:+996778391420

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо 9-класстын базасында 2 ж. 10 ай 11-класстын базасында 1 ж. 1 ай
Контракт: 18100

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль транспортторун оӊдоо жана техникалык тейлѳѳ (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында - 1 ж. 10 ай.
Контракт: 17250

Заочное 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн ж/а кайра иштетүүнүн технологиясы (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында - 1 ж.
Контракт: 0

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ачык тоо - кен иштери (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында - 1 ж. 10 ай. Сырттан окуу-2 ж.6ай)
Контракт: 16800

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иши(окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын
Контракт: 18100

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер астындагы пайдалуу кендердин чыккан жерлерин казып алуу (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай. 11-класстын базасында - 1 ж. 10 ай
Контракт: 16800

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында - 1 ж. 10 ай.
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Кесиптик окутуу (тармактар боюнча) (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системалар жана комплекстер ) (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын
Контракт: 18100

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында-1 жыл 10 ай
Контракт: 18100

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мунай зат жана газ кен-байлыктарын иштетүү жана эксплуатациялоо (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында – 1 ж. 10
Контракт: 17200

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Пайдалуу кендердин чыккан жерлерин геологиялык сүрѳткѳ тартуу, изилдѳѳ жана чалгындоо (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын б
Контракт: 16800

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу(окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын
Контракт: 18100

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Технология (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында - 1 ж. 10 ай. Сырттан окуу-2 ж.6ай)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында - 1 ж. 10 ай.
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын
Контракт: 18100

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: 9-класстын базасында – 2 ж. 10 ай, 11-класстын базасында - 1 ж. 10 ай.
Контракт: 17000

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электрдик жана электромеханикалык жабдууларын техникалык тейлѳѳ жана эксплуатациялоо тармактар боюнча алуу окуу мөөнөтү, 9-класстын базасында 2ж 10ай
Контракт: 16800

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы