Кош келиниздер!

Кызыл-Кийский медицинский колледж

Сурап билуу телефону:(03657) 5-04-97

Аначылык иши
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
35 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медайым иши
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
47 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медайым иши
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тиш техниги
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы