Кош келиниздер!

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Кочкор-Ата колледжи

Сурап билуу телефону:+996770526406, +996779929888

Автомобил транспортторун техникалык жактан тейлөө жана оңдоо. (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж.10ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж.10ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында–2ж.10ай, 1ж.10ай)
Контракт: 20000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж.10ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мунай менен газды кайра иштетүү (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж .10 ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мунайзат жана газ кендерин бургулоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж.10ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мунайзат жана газ чыккан жерлерди эксплуатациялоо жана иштетүү (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж.10ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж.10ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердин эсеп (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2ж.10ай, 1ж. 10 ай)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы