Кош келиниздер!

Бишкекский агро-экономический колледж им. С.Турсунова (с. Киргшелк)

Сурап билуу телефону:0700720763

Агрономия
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Агрономия (сырттан окуу)
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана чойрону коргоо
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (сырттан окуу)
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы