Кош келиниздер!

Т. Абдумомунов атындагы КУАДТнын алдындагы Театралдык окуу жайы

Сурап билуу телефону:0312 62 07 82; +996 705 457 396; +996 778 67 33 43

070201 "Актерлук өнөр"
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы