Кош келиниздер!

Бишкек техникалык колледжи

Сурап билуу телефону:0707366749

080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
16 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
19 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
130403 Ачык тоо-кен иштери
Контракт: 29500

Контракт 9 класстын базасында
17 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140101 Жылуулук электр станциясы
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
24 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
7 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140206 Электрдик станциялар, тармактар жана системалар
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
19 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Орун калбады

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140206 Электрдик станциялар, тармактар жана системалар (сырттан окуу бөлүмү)
Контракт: 19125

Заочное 11 класстын базасында
8 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140212 Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)
Контракт: 26500

Контракт 11 класстын базасында
24 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
23 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Орун калбады

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140212 Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (сырттан окуу бөлүмү)
Контракт: 19125

Заочное 11 класстын базасында
9 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
150203 Ширетүү өндүрүшү
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
151001 Машина куруу технологиясы
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
14 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Орун калбады

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
151001 Машина куруу технологиясы (сырттан окуу бөлүмү)
Контракт: 19125

Заочное 11 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
220206 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоватташтырылган системалары жана башкаруу
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
22 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
Орун калбады

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
19 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
5 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (сырттан окуу бөлүмү)
Контракт: 19125

Заочное 11 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230110 Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
13 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
21 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы