Кош келиниздер!

Т.Эрматов атындагы музыкалык-педагогикалык колледжи

Сурап билуу телефону:0700 146 223

"Башталгыч класстарда окутуу" (күндүзгү) орус тилинде окутуу
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
"Башталгыч класстарда окутуу" (сырттан окуу) орус тилинде окутуу
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
"Мекептепке чейинки билим берүү" (Сырттан окуу) орус тилинде окутуу
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
"Мектепке чейинки билим берүү" (күндүзгү) орус тилинде окутуу
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
"Чет тил"
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
“Музыкалык билим берүү”
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
”Башталгыч класстарда окутуу” (күндүзгү) кыргыз тилинде окутуу
Контракт: 23000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
”Башталгыч класстарда окутуу” (сырттан окуу) кыргыз тилинде окутуу
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
60 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
”Мектепке чейинки билим берүү” (күндүзгү) кыргыз тилинде окутуу
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
”Мектепке чейинки билим берүү” (сырттан окуу) кыргыз тилинде окутуу
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
33 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
«Дене тарбия” (күндүзгү)
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
«Дене тарбия” (сырттан окуу)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
«Технология»
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы