Кош келиниздер!

ОшТУнун Өзгөндөгү технологиялык жана билим берүү колледжи

Сурап билуу телефону:0323353189, 0550451059, 0552070761

030505 Укук таануу
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
61 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050704 Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080106 Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
110201 Агрономия
Контракт: 16000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Контракт: 16000

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230109 Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо
Контракт: 16000

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 16000

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы