Кош келиниздер!

Кыргыз-Өзбек университетинин Ала-Бука кесиптик колледжи

Сурап билуу телефону: 0501820082

Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 18500

Заочное 11 класстын базасында
31 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
42 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 18500

Заочное 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы