Кош келиниздер!

Заманбап эл аралык университетинин колледжи

Сурап билуу телефону:0755000898, 0702 88 93 90

Башталгыч класстарда билим беруу
Контракт: 14990

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстардын англис тили мугалими
Контракт: 13990

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Бухалтердик эсеп
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы
Контракт: 14990

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик система жана комплекстери
Контракт: 12000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормочу
Контракт: 13000

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды башкаруунун автоматташтырылган системасы
Контракт: 12990

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим беруу
Контракт: 11990

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы