Кош келиниздер!

Ысык-Кол индустриалдык-педагогикалык колледжи ЫКИПК Балыкчы

Сурап билуу телефону:+996703323223

050503 «Технология » (кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050503 «Технология » (сырттан)
Контракт: 11000

Заочное 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050704 «Мектепке чейинки билим берүү» (кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050704 «Мектепке чейинки билим берүү» (сырттан)
Контракт: 11000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 « Башталгыч класстарда окутуу » (кундузгу)
Контракт: 11000

Бюджет 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 « Башталгыч класстарда окутуу » (сырттан)
Контракт: 12000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050721 «Дене тарбия мугалими» (кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050721 «Дене тарбия мугалими» (сырттан)
Контракт: 11000

Заочное 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080110 «Экономика жана бухгалтердик эсеп» (кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080110 «Экономика жана бухгалтердик эсеп» (Сырттан)
Контракт: 11000

Заочное 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
100105 «Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу» (кундузгу)
Контракт: 12000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190701 «Автотранспортто жүк ташууну башкаруу жана уюштуруу» (Кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190701 «Автотранспортто жүк ташууну башкаруу жана уюштуруу» (Сырттан)
Контракт: 11000

Заочное 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230109 «Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы» (кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230111 «Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө» (кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
260903 «Тигүү буюмдарын моделдөө, конструкциялоо жана технологиясы» (кундузгу)
Контракт: 12000

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы