Кош келиниздер!

Инновациялык кесиптер институту(ОКББ-Колледж)

Сурап билуу телефону:+996557151048

Банк иши
Контракт: 27900

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)
Контракт: 27900

Контракт 9 класстын базасында
32 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер-мүлктүк мамиле
Контракт: 27900

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жерге жайгаштыруу
Контракт: 27900

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Өрт коопсуздугу
Контракт: 27900

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспорттун радиоэлектрондук жабдууларын техникалык эксплуатациялоо (транспорттун түрлөрү боюнча)
Контракт: 27900

Заочное 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 27900

Заочное 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
Контракт: 27900

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы