Кош келиниздер!

Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институнун Социалдык-экономикалык колледжи

Сурап билуу телефону:0550-00-33-97, 0704-28-11-75

Колдонмо информатика
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 19000

Заочное 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоо уюштуруу
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу
Контракт: 19000

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп ( тармактар боюнча)
Контракт: 21000

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 21000

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы