Кош келиниздер!

К.Карасаев атындагы БМУнун колледжи

Сурап билуу телефону:0707307733

Каржы(тармактар боюнча)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (англис тили)
Контракт: 32000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (кытай тили)
Контракт: 32000

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент(тармактар боюнча)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салыктар жана салык салуу
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (англис тили)
Контракт: 32000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (кытай тили)
Контракт: 32000

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы