Кош келиниздер!

Ош соода-экономикалык колледжи

Сурап билуу телефону:0322243515

Компьютердик системалар жана комплекстер
Контракт: 15000

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 15000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу
Контракт: 15000

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Товар таануу жана товарлардын экспертизасы
Контракт: 15000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы
Контракт: 16000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 16000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы