Кош келиниздер!

Талас мамлекеттик университетинин кесиптик орто билим берүү бөлүмү

Сурап билуу телефону:+996708100279, +996701810886

Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ачык тоо-кен иштери (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 9 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Китепкана таануу (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай, 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Китепкана таануу (сырттан, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 6ай)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системалар жана комплекстер (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган сиcтемалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Технология (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай, 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (сырттан, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 6ай)
Контракт: 16900

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)(күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (күндүз, окуу мѳѳнѳтү: 2ж. 10ай жана 1ж. 10ай)
Контракт: 20100

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы