Кош келиниздер!

Бишкектеги компьютердик системалар жана технологиялар колледжи

Сурап билуу телефону:0707379957

Автоматташтырылган системаларды жана эсептее техникаларын программалык камсыздоо
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иши
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
41 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
67 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн-керкемдеп конструкциялоо (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
42 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
59 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
41 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Техникалык эсептеечу каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлее
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
56 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
91 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы