Кош келиниздер!

Таш-Көмүр аймактык колледжи

Сурап билуу телефону:(0775) 11-82-94

Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы