Кош келиниздер!

Нарын медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:03522 5-17-46

Акушердик иш
Контракт: 15000

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 26000

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Лабораториялык диагностика
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы