Кош келиниздер!

Кыргыз-Ѳзбек университетинин Кесиптик колледжи

Сурап билуу телефону:0772 57 21 65

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо
Контракт: 18500

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автоунааларды оңдоо жана аларды техникалык жактан тейлѳѳ
Контракт: 17500

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
47 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч билим берүүдѳгү коррекциялоочу педагогика
Контракт: 18500

Контракт 11 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
45 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 18500

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча)
Контракт: 18500

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
31 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши
Контракт: 18500

Контракт 11 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
34 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салыкка тартуу
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү кийимдерин конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
Контракт: 17500

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу
Контракт: 18500

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 18500

Контракт 9 класстын базасында
31 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 18500

Контракт 11 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
32 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
45 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы