Кош келиниздер!

Кочкор-Ата аймактык колледжи

Сурап билуу телефону:+996556290264,+996778634096

Акушердик иш
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
60 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
60 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
60 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы