Кош келиниздер!

Н. Исанов ат. КМКТАУнун КОББсы (Колледжи)

Сурап билуу телефону:0700887066 сайт: https://www.ksucta.kg/ru/колледж-при-кгуста.html

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автоматташтырылган системалардын маалымат коопсуздугу
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Архитектура
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Газ менен камсыздоо системаларын жана тузулушторун монтаждоо жана эксплуатациялоо
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармак боюнча)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо геодезия
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (бизнес-информатика)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системаларда программалоо
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Курулуштарды жана имараттарды куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Металл эмес курулуш буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Өзгөчө кырдаалдар коргонуу
Контракт: 25500

Заочное 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Суу менен камсыздоо жана сууну бөлуп кетүү
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Темир жол кыймыл бөлүгүн техникалык эксплуатациялоо
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасын башкасы) (Автомобиль унаасында)
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасын башкасы) (Темир жол тунаасында)
Контракт: 25500

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы