Кош келиниздер!

Республикалык маданият колледжи

Сурап билуу телефону:03138 3 37 12

071202 Китепкана таануу
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
071202 Китепкана таануу(сырттан окуу)
Контракт: 7000

Заочное 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
071402 Социалдык маданий ишмердүүлүк,хор коллективинин жетекчиси.
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
071402 Социалдык-маданий ишмердүүлүк,чыгармачылык коллективинин жетекчиси
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
100105 Мейманканалык сервис
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
100105 Мейманканалык сервис(сырттан окуу)
Контракт: 7000

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы