Кош келиниздер!

Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайы

Сурап билуу телефону:0772 685 399, 0704 424 724

070102.01 "Фортепиано"
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070102.02 "Үйлөмө аспаптар"
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070102.03 "Үйлөмө аспаптар"
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070102.04 "Кыргыз эл аспаптар бөлүмү"
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070104 "Вокалдык искусство"
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070106 "Хорго дирижирлөө"
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070113 "Музыканын теориясы"
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070201.05 "Орус эл аспаптар бөлүмү"
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы