Кош келиниздер!

Кыргыз-Казак университетинин Колледжи

Сурап билуу телефону:0559593700, 0550026141, 0700504700

Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техникаларын программалык жактан камсыздоо
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
41 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармак боюнча)
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
32 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы