Кош келиниздер!

Султан Ибраимов атындагы Агротехникалык колледжи

Сурап билуу телефону:996557750139, 996772727278

Агрономия
Контракт: 26000

Заочное 11 класстын базасында
10 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
20 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасындагы ишкердик
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
10 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
2 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Гидротехникалык курулуштар
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
22 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жерге жайгаштыруу
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
23 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
12 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жерди мелиорациялоо, калыбына келтирүү жана коргоо
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
7 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ихтиология жана балык чарбасы
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
1 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо геодезия
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
7 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана – чөйрөнү коргоо
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
16 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
19 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы