Кош келиниздер!

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Майлуу-Суу колледжи

Сурап билуу телефону:0222491833

Башталгыч класстарда окутуу) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында
Контракт: 16500

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында
Контракт: 16500

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында
Контракт: 16500

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 13200

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 13200

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай, 1 ж. 10 ай)
Контракт: 16500

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы