Кош келиниздер!

А.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институту

Сурап билуу телефону:(03222) 4 35 67

Башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
24 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарды окутуу
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
47 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
64 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
106 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
Орун калбады

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
Орун калбады

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия
Контракт: 16000

Контракт 11 класстын базасында
30 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
28 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
39 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
28 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши ( кытай тили)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
50 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
95 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
129 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
95 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
1 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
Орун калбады

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
30 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
30 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
49 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
42 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (по отраслям)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
41 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
44 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
82 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
45 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана чөйрөнү коргоо
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникалык каражаттарын жана компьютер тармактарын техникалык тейлөө
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы