Кош келиниздер!

А.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институту

Сурап билуу телефону:(03222) 4 35 67

Башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарды окутуу
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия
Контракт: 16000

Контракт 11 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши ( кытай тили)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
72 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
52 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
41 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
34 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (по отраслям)
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
32 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана чөйрөнү коргоо
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникалык каражаттарын жана компьютер тармактарын техникалык тейлөө
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы