Кош келиниздер!

Баткен мамлекеттик университетинин Сулукту педагогикалык колледжи

Сурап билуу телефону:0776-18-08-87

050503 Технология(кундузгу болум)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050704 Мектепке чейинки билим беруу (кундузгу болум)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050704 Мектепке чейинки билим беруу (сырткы болум)
Контракт: 15000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарды окутуу (кундузгу болум)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарды окутуу (сырткы болум)
Контракт: 15000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050720 Дене тарбия(кундузгу болум)
Контракт: 16900

Бюджет 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы