Кош келиниздер!

С.А.Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы

Сурап билуу телефону:0708 73 25 26, 0708 43 25 26

Булгаарыны көркөм жасалгалоо. Сүрөтчү - чебер
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Графика. Сүрөтчү -график, мугалим.
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн. Сүрөтчү - дизайнер
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Живопись. Сүрөтчү - живописчи, окутуучу
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Кездемени көркөм жасалгалоо. Сүрөтчү - чебер
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Көркөм керамика. Сүрөтчү -чебер
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы