Кош келиниздер!

Майлуу-Суу медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:+996374451676

Акушердик иш
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Профилактикалык стоматология
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы