Кош келиниздер!

Академик И.Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:

Акушердик иш
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Лабораториялык диагностика
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медайымдык иш
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы