Кош келиниздер!

Ы.Туманов атындагы Каракол мамлекеттик музыкалык окуу жайы

Сурап билуу телефону:0707449188, 0708449188, 039 22 5 30 08, 5,3012

070102 Инструменталдык аткаруучулук
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070104 Вокал искусствосу
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070106 Хордун дирижеру
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070109 Эстраданын музыкалык искусствосу
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070113 Музыканын теориясы
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070201 Актер искусствосу
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы