Кош келиниздер!

Эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясынын Лейлектеги филиалы

Сурап билуу телефону:0773002430

Салык жана салык топтоо
Контракт: 19000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 19000

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы