Кош келиниздер!

«Авиценна билим» медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:0552 117409; 0702 117409

Дарылоо иши (окутуу мооноту: орто жалпы билимдин базасында - 3 жыл 6 ай)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
100 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши (окутуу мооноту: орто жалпы билимдин базасында - 2 жыл 10 ай)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
99 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология (окутуу мооноту: орто жалпы билимдин базасында - 2 жыл 10 ай)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
100 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация (окутуу мооноту: орто жалпы билимдин базасында- 2 жыл 10 ай)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
100 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы