Кош келиниздер!

Кесиптик бирликтер кесип колледжи

Сурап билуу телефону:0709 15-30-99, 0773 14-36-11

Социалдык иш
Контракт: 21000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык жактан уюштурууну камсыздоо
Контракт: 21500

Контракт 9 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 21500

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы