Кош келиниздер!

Бишкек медициналык колледжи (2- турга орун калбады )

Сурап билуу телефону:

Акушердик иш
Контракт: 26100

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Лабораториялык диагностика
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медицина-профилактикалык иш
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 26100

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 27500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 27500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы