Кош келиниздер!

И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжи

Сурап билуу телефону:0705 103261, 0700 037939, 0551737279

Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Өзгөчө кырдаалдарда коргонуу
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Полиграфиялык өндүрүш
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Радиоэлектрондук техникаларды техникалык тейлөө жана оңдоо (тармактар боюнча)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Соодада жана коомдук тамактанууда жабдууларды техникалык эксплуатациялоо
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр машиналары жана аппараттары
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр станциялары, тармактар жана системалар
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы