Кош келиниздер!

«Мурас» Инновациялык колледжи

Сурап билуу телефону:03222 4 08 18

Башталгыч класстарды окутуу
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарды окутуу
Контракт: 15000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 16000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 15000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш
Контракт: 14000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш
Контракт: 14000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы