Кош келиниздер!

Ош айыл чарба техникуму

Сурап билуу телефону:0552 44 76 60, 0555 31 47 04, 0772 44 76 60

Айыл чарбасын электрлештируу жана автоматташтыруу
Контракт: 19000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасынын механизациясы
Контракт: 19000

Бюджет 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария
Контракт: 19000

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы