Кош келиниздер!

Медициналык-фармацевтикалык колледж

Сурап билуу телефону:0509449489

Акушердик иши
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
122 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
83 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
104 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедикалык стоматология
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
39 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
153 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы