Кош келиниздер!

Агрардык-экономикалык колледжи

Сурап билуу телефону:0771 409 919, 0555 314 704

Автомобиль транспортун техникалык тейлоо жана ондоо
Контракт: 19000

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
58 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
59 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Агрономия
Контракт: 19000

Контракт 9 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
35 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасын электрлештируу жана автоматташтыруу
Контракт: 19000

Контракт 9 класстын базасында
61 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
62 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария
Контракт: 19000

Контракт 9 класстын базасында
56 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
52 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жерге жайгаштыруу
Контракт: 19000

Контракт 9 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
62 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
53 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
61 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
60 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы