Кош келиниздер!

Токмок индустриалдык-педагогикалык колледжи 0554555293

Сурап билуу телефону:996700353932

Автомобиль каражаттарын техникалык жактан тейлоо жана ремонттоо
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасын механизациялоо
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
40 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Курулуштарды, имараттарды куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки даярдык
Контракт: 17500

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Озгочо кырдаалда коргоо
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тарбия ишмердикти уюштуруу
Контракт: 0

Заочное 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигуу кийимдердин технологиясы, аларды конструкциялоо жана модельдештируу
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспорт электрожабдууларын жана автоматикасын колдонулушу (транспорт турлору боюнча, суу транспортунан башкасы)
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электрдик, электромеханикалык жабдууларын тейлоо (тармактар боюнча)
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы