Кош келиниздер!

Талас медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:

Акушердик иш
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Акушердик иш
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы