Кош келиниздер!

Кара-Балта медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:0556900111, 0558986599

Акушердик иш
Контракт: 20600

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 20600

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 20700

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 20900

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 21700

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы