Кош келиниздер!

М.Т.Ибрагимов атындагы Кара-Балта техникалык-экономикалык колледжи

Сурап билуу телефону:0550714604

Банк иши
Контракт: 16500

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Коомдук тамактанууда тейлөөнү уюштуруу
Контракт: 16500

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Нан, кондитер жана макарон азыктарынын технологиясы
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Өнөр жай жабдуулары менен сантехникалык түзүлүштөрдү монтаждоо жана техникалык эксплуатациялоо
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Сүт жана сүт азыктарынын технологиясы
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы
Контракт: 16500

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Шарап жасоонун жана ачыткыч өндүрүшүнүн технологиясы
Контракт: 16500

Заочное 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 16500

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
электр энергиясы менен камсыздоо(тармактар боюнча)
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
Контракт: 16500

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы