Кош келиниздер!

И.Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институту ОКББ болуму

Сурап билуу телефону:0554-14-70-80

100112-Транспортто тейлѳѳ (транспорттун түрлѳрү) (11- класстын базасында 1 жыл 10 ай- контракт)
Контракт: 40000

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
160504-Учуучу аппараттарды учууда эксплуатациялоо (11- класстын базасында 2 жыл 10 ай-контракт)
Контракт: 65000

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
160901-Учуучу аппараттарды жана кыймылдаткычтарды техникалык эксплуатациялоо (11- класстын базасында 2 жыл 10 ай- бюджет, контракт)
Контракт: 25300

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
160901-Учуучу аппараттарды жана кыймылдаткычтарды техникалык эксплуатациялоо (9- класстын базасында 3 жыл 10 ай -контракт)
Контракт: 24200

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
160902-Учуучу аппараттарды күйүүчү-майлоочу материалдар менен тейлѳѳ (11- класстын базасында 2 жыл 10 ай-контракт, бюджет)
Контракт: 25300

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
160904-Электирлештирилген жана пилотаждык- навигациялык комплекстерди техникалык эксплуатациялоо (11- кл. базасында 2 жыл 10 ай - контрак, бюджет)
Контракт: 25300

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
160905-Аба транспортундагы ташууларды уюштуруу жана башкаруу (11 -класстын базасында 2 жыл 10 ай-контракт)
Контракт: 25300

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
170103-Суу транспортундагы кемелерди энергетикалык орнотмолурун эксплуатациялоо (9 -класстын базасында 2 жыл 10 ай)-контракт
Контракт: 24200

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230110-Эсептѳѳ техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлѳѳ (9 -класстын базасында 2 жыл 10 ай-контракт)
Контракт: 24200

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Учкучсуз учуучу аппараттарды техникалык эксплуатациялоо (11- класстын базасында 1 жыл 10 ай- контракт)
Контракт: 25300

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Учкучсуз учуучу аппараттарды техникалык эксплуатациялоо (9 -класстын базасында 2 жыл 10 ай)-контракт
Контракт: 24200

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы